• programma_bg

Göz akýan bellikler üçin ak ak öz-özüne ýelmeýän PET materialy

Gysga düşündiriş:

“Donglai” kompaniýasy bilen tanyşdyrmak - öz-özüne ýelmeýän material bilen üpjün ediji hünärmen.Biziň wezipämiz, gymmatly müşderilerimize ýokary hilli we özleşdirilip bilinýän önümleri bermek.PET öz-özüne ýelmeýän materiallarymyz hem dürli pudaklara we amaly programmalara laýyk gelýän kadadan çykma däldir.


OEM / ODM bilen üpjün ediň
Mugt nusga
Bellik durmuş hyzmaty
RafCycle hyzmaty

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PET-2- (1)
PET-2- (2)

“Donglai” kompaniýasy bilen tanyşdyrmak - öz-özüne ýelmeýän material bilen üpjün ediji hünärmen.Biziň wezipämiz, gymmatly müşderilerimize ýokary hilli we özleşdirilip bilinýän önümleri bermek.PET öz-özüne ýelmeýän materiallarymyz hem dürli pudaklara we amaly programmalara laýyk gelýän kadadan çykma däldir.

PET seriýamyzyň öz-özüne ýelmeýän materiallarynyň esasy goldaw kagyzy dürli görnüşde - ak gözenek esasy kagyz, sary esasy kagyz we ak galyň esasy kagyz.Müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, açyk PET öz-özüne ýelmeýän material, açyk ak PET öz-özüne ýelmeýän material, ak ak PET öz-özüne ýelmeýän material, ýokary temperatura çydamly PET ýelmeýän material ýaly dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris. we gara PET ýelmeýän material.

Emma bu hemmesi däl;PET öz-özüne ýelmeýän materialymyzyň ýüzüne ajaýyp ýyrtyk garşylygy we ýokary temperatura garşylygy, deňsiz-taýsyz açyklygy we himiki poslama garşylygy üpjün edýän ýeke-täk ýörite örtük bar.Içerde ýa-da açyk görnüşde bolsun, PET öz-özüne ýelmeýän materiallarymyz iň gowy saýlawyňyzdyr.

Mundan başga-da, bir ululygyň hemmesine laýyk gelmeýändigine düşünýäris, şonuň üçin PET ýelimleýji materiallarymyzy giňlikde düzüp bolýar.Bu, özboluşly talaplaryňyza laýyk gelýän çözgüt tapmaga mümkinçilik berýär.Hünärmenler toparymyz, özleşdirmek prosesinde size kömek etmek üçin elmydama garaşýar.

Sözümiň ahyrynda, “Donglai” kompaniýasy köpugurly, çydamly we özleşdirilip bilinýän ýokary hilli öz-özüne ýelmeýän materiallary bermäge borçlanýar.PET öz-özüne ýelmeýän materiallarymyzyň, dürli programmalaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän iň oňat çözgütdigine ynanýarys.Hil saýlaň we “Donglai” kompaniýasy bilen tapawudy başdan geçiriň.

Önümiň parametrleri

Önüm çyzygy PET öz-özüne ýelmeýän
Reňk Gara
Görnüş Islendik ini

Arza

d4e913d9

Lukmançylyk we derman senagaty

15a6ba391

Supermarket bölek satuw pudagy

14f207c92

Gündelik himiýa senagaty


  • Öňki:
  • Indiki: