• באנר1

אחריות חברתית

◆ כל פעולה שאנו נוקטים מתייחסת לקיימות

Smart-Choicea

בחירה נבונהTM

הפעלת המעבר לחומצה נמוכה

לְהַפחִית: השתמש בחומרים חלופיים קלים כדי להפחית את ההשפעה הסביבתית ולהקל על הלחץ על משאבי הטבע.

● מיחזור: השתמש בחומרי תווית המכילים רכיבים ממוחזרים כדי להפחית את הלחץ על חומרים בתוליים.

● חידוש: בחר חומרי תווית העשויים ממשאבים בר-קיימא ומתחדשים מאומתים, תוך בחירה נבונה של תווית באמצעות שירות LCA Label Life.

מעגל חכםTM

העצמת הכלכלה המעגלית

● בחר פתרונות תווית ברי קיימא התומכים ומשפרים את הכלכלה המעגלית של חומרי אריזה.

● השתמש בשירות RafCycle כדי להעניק חיים חדשים לפסולת התווית.

Smart-Circlea